Gunnar Ekelöf,"Från dadaism till surrealism"
BLM, no. 3, 1934.