Marcel Duchamp, surealistiskt föremål,
illustration in nya strömningar, 1933.
© 2000 Succession Marcel Duchamp, ARS, N.Y./ADAGP, Paris